ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขนมพอสมกับน้ำยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนมพอสมกับน้ำยา

    หมายถึง ใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า, ความดีความร้าย, ความสามารถ นั้นพอ ๆ กัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน

    สำนวนไทย