ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ก้มหน้า ก้มตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ก้มหน้า ก้มตา

    หมายถึง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจำใจ

    สำนวนไทย