สำนวนไทย

ก้มหน้า ก้มตา

สำนวนไทย

หมายถึงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจำใจ

1