ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินแกงร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินแกงร้อน

    หมายถึง ทำอะไรจวนตัว มาถึงตัวแล้วเพิ่งจะเริ่มทำ จนทำให้ลนลาน

    สำนวนไทย