ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินเกลือกินกะปิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินเกลือกินกะปิ

    หมายถึง อดทนต่อความลำบากยากแค้น

    สำนวนไทย