ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินรังแตน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินรังแตน

    หมายถึง มีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นว่าเกินกว่าเหตุ

    สำนวนไทย