ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินบ้านกินเมือง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินบ้านกินเมือง

    หมายถึง ตื่นสายมาก ในความว่า นอนกินบ้านกินเมือง

    สำนวนไทย