ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินบุญเก่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินบุญเก่า

    หมายถึง ได้รับผลแห่งความดีที่ทําไว้แต่ปางก่อน (มักใช้เป็นสํานวนอุปมาแก่คนที่นอนกินนั่งกินสมบัติเก่า)

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "กินบุญเก่า"   ได้แก่

สำนวนไทย
ไม้นอกกอคนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล (มักใช้ในทางไม่ดี).
กลางเก่ากลางใหม่ไม่เก่าไม่ใหม่
กระเทือนซางกระทบความรู้สึก มักใช้ในความปฏิเสธ
เทน้ำเทท่าคล่อง, รวดเร็ว, มักใช้ประกอบคํา ขาย เป็น ขายดีอย่างเทนํ้าเทท่า.
กินเส้นชอบกัน เข้ากันได้ มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน
นกต่อคนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).
แกะดำคนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี)
ไม่ดูดำดูดีเอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.
กลมเป็นลูกมะนาวลักษณะของคนที่หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี) ความหายเดียวกับ กลมเป็นลูกบิลเลียด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด