ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินบุญเก่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินบุญเก่า

    หมายถึง ได้รับผลแห่งความดีที่ทําไว้แต่ปางก่อน (มักใช้เป็นสํานวนอุปมาแก่คนที่นอนกินนั่งกินสมบัติเก่า)

    สำนวนไทย