ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย

    หมายถึง อยู่อย่างสะดวกสบายไม่ลำบาก อยู่ไปเฉย ๆ นอนตื่นสายไม่ทำอะไรก็มีอยู่มีกินมีใช้ เปรียบคนที่มีข้าวร้อน ๆ กินทุกวัน คนที่นอนตื่นสายได้ทุกวัน อะไรมันจะสบายแบบนี้ไม่มีแล้ว

    สำนวนไทย