ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินข้าวต้มกระโจมกลาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินข้าวต้มกระโจมกลาง

    หมายถึง ทำอะไรด้วยความใจร้อนไม่พิจารณาให้รอบคอบ มักเป็นผลเสียแก่ตน

    สำนวนไทย