ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินขาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินขาด

    หมายถึง ดีกว่ามาก เหนือกว่ามาก ชนะเด็ดขาด

    สำนวนไทย