ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินขันหมาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินขันหมาก

    หมายถึง ได้แต่งงานอย่างมีหน้ามีตา สมศักดิ์ศรี

    สำนวนไทย