ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กาในหมู่หงส์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กาในหมู่หงส์

    หมายถึง คนที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติ ไปอยู่ท่ามกลางสังคมผู้ดี ผู้สูงศักดิ์ ทำให้ถูกดูหมิ่น ดูแคลน เป็นที่รังเกียจ

    สำนวนไทย