ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กาคาบพริก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กาคาบพริก

    หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง

    สำนวนไทย