ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กัดก้อนเกลือกิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กัดก้อนเกลือกิน

    หมายถึง คนที่ยอมลำบากไปด้วยกัน ทนทุกข์ยาก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน

    สำนวนไทย