ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

    หมายถึง ลักษณะของการทำงานที่มีความรีรอลังเลใจ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที เมื่อได้อย่างหนึ่งแล้ว แต่กลับต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป

    สำนวนไทย