สำนวนไทย

กวนน้ำให้ขุ่น

สำนวนไทย

หมายถึงทำให้เรื่องราวที่สงบเรียบร้อยไร้ปัญหา กลับมาเป็น วุ่นวาย ยุ่งเหยิงไม่สงบ ไม่เรียบร้อย

1