ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กวนน้ำให้ขุ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กวนน้ำให้ขุ่น

    หมายถึง ทำให้เรื่องราวที่สงบเรียบร้อยไร้ปัญหา กลับมาเป็น วุ่นวาย ยุ่งเหยิงไม่สงบ ไม่เรียบร้อย

    สำนวนไทย