ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กล้านักมักบิ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กล้านักมักบิ่น

    หมายถึง คนที่มีความกล้ามากเกินไป หรือทำตัวอวดฉลาดอาจจะต้องพบเจอกับอันตราย

    สำนวนไทย