ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กลืนไม่เข้าคายไม่ออก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

    หมายถึง การกระทำที่ตัดสินใจไม่ถูก ตัดสินใจได้ยากว่าจะเลือกทางไหน เนื่องจากทั้งสองทาง ก็ส่งผลกระทบด้านลบทั้งสองทางเลือก เปรียบเปรยถึง มีก้างปลาติดอยู่ในคอซึ่งกลืนก็ไม่เข้าท้อง คายก็ไม่สามารถทำได้ง่าย

    สำนวนไทย