ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระโถนท้องพระโรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระโถนท้องพระโรง

    หมายถึง กระโถนใหญ่ที่ตั้งไว้ที่ท้องพระโรงในศาลาลูกขุนใน สำหรับที่ใคร ๆ บ้วนน้ำหมากหรือทิ้งชานหมากได้

    สำนวนไทย