ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระเทือนซาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระเทือนซาง

    หมายถึง กระทบความรู้สึก มักใช้ในความปฏิเสธ

    สำนวนไทย