กระต่ายสามขา

สำนวนไทย

หมายถึงยืนกรานไม่ยอมรับ

1