ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระต่ายสามขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายสามขา

    หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับ

    สำนวนไทย