ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระต่ายตื่นตูม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายตื่นตูม

    หมายถึง กลัวในเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง

    สำนวนไทย