ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระต่ายขาเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายขาเดียว

    หมายถึง การยืนกรานไม่ยอมรับผิด ปากแข็งยืนยันคำพูดเดิม

    สำนวนไทย