ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระดูกแข็ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดูกแข็ง

    หมายถึง ไม่ตายง่าย ๆ

    สำนวนไทย