ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระดูกสันหลังของชาติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดูกสันหลังของชาติ

    หมายถึง คำนี้คือคำเปรียบความสำคัญของชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ ผู้ผลิตอาหาร ปัจจัยหลักของประเทศและของโลกใบนี้

    สำนวนไทย