ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระดี่ได้น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดี่ได้น้ำ

    หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น

    สำนวนไทย