ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระดกกระดนโด่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดกกระดนโด่

    หมายถึง ตั้งอยู่อย่างไม่เรียบร้อย, ท่าทางเก้กังไม่เรียบร้อย

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "กระดกกระดนโด่"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย
จีนใหม่ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย