ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ศ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ศ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ศรศิลป์ไม่กินกัน

หมายถึง (กลอน) ก. ทําอันตรายกันไม่ได้ เช่น ถ้อยทีศรศิลป์ไม่กินกัน. (รามเกียรติ์ ร. ๖); ไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่ชอบหน้ากัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ศรศิลป์ไม่กินกัน เจอหน้ากันเมื่อใดต้องทะเลาะกันเมื่อนั้น.

ศาลเตี้ย

หมายถึง เรียกการที่คนหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายจับกุมคนมาชำระตัดสินความโดยพลการว่า ตั้งศาลเตี้ย.

ศิษย์มีครู

หมายถึง คนเก่งที่มีครูเก่ง.

ศึกหน้านาง

หมายถึง การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม