สำนวนไทย - หมวด ศ

(หน้า 1/1)

 • ศรศิลป์ไม่กินกัน

  หมายถึง
  (กลอน) ก. ทําอันตรายกันไม่ได้ เช่น ถ้อยทีศรศิลป์ไม่กินกัน. (รามเกียรติ์ ร. ๖); ไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่ชอบหน้ากัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ศรศิลป์ไม่กินกัน เจอหน้ากันเมื่อใดต้องทะเลาะกันเมื่อนั้น.

  999+
  views

 • ศาลเตี้ย

  หมายถึง
  เรียกการที่คนหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายจับกุมคนมาชำระตัดสินความโดยพลการว่า ตั้งศาลเตี้ย.

  999+
  views

 • ศิษย์มีครู

  หมายถึง
  คนเก่งที่มีครูเก่ง.

  999+
  views

 • ศึกหน้านาง

  หมายถึง
  การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง.

  999+
  views