ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ว

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ว

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

วัดรอยตีน

หมายถึง เทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า.

วัวพันหลัก

หมายถึง อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.

วัวแก่กินหญ้าอ่อน

หมายถึง ชายแก่ได้หญิงสาวเป็นภรรยา

วางเพลิง

หมายถึง [-เพฺลิง] ก. จุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนหรือทรัพย์สมบัติ; โดยปริยายหมายความว่าให้ร้ายคนอื่น.

ว่านอนสอนง่าย

หมายถึง อยู่ในโอวาท, เชื่อฟังคำสั่งสอนโดยดี.

ว่าวติดลม

หมายถึง ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ. ว. เพลินจนลืมตัว.

ว่าสาดเสียเทเสีย

หมายถึง ว่าอย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง.

ว่าเป็นฉาก

หมายถึง พูดเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไป

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

หมายถึง การต่อว่าผู้อื่นว่าทำในสิ่งผิด แต่ตนเองกับประพฤติผิดแบบนั้นซะเอง

ไวไฟ

หมายถึง ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก เช่น น้ำมันไวไฟ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ.

ไว้เนื้อเชื่อใจ

หมายถึง ที่ไว้วางใจได้, ที่เชื่อใจได้, เช่น มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะ เขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้. ก. ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เช่น ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญ ๆ.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม