สำนวนไทย - หมวด ว

(หน้า 1/1)

 • วัดรอยตีน

  หมายถึง
  เทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า.

  999+
  views

 • วัวพันหลัก

  หมายถึง
  อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.

  999+
  views

 • วัวแก่กินหญ้าอ่อน

  หมายถึง
  ชายแก่ได้หญิงสาวเป็นภรรยา

  999+
  views

 • วางเพลิง

  หมายถึง
  [-เพฺลิง] ก. จุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนหรือทรัพย์สมบัติ; โดยปริยายหมายความว่าให้ร้ายคนอื่น.

  999+
  views

 • ว่านอนสอนง่าย

  หมายถึง
  อยู่ในโอวาท, เชื่อฟังคำสั่งสอนโดยดี.

  999+
  views

 • ว่าวติดลม

  หมายถึง
  ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ. ว. เพลินจนลืมตัว.

  999+
  views

 • ว่าสาดเสียเทเสีย

  หมายถึง
  ว่าอย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง.

  999+
  views

 • ว่าเป็นฉาก

  หมายถึง
  พูดเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไป

  999+
  views

 • ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

  หมายถึง
  การต่อว่าผู้อื่นว่าทำในสิ่งผิด แต่ตนเองกับประพฤติผิดแบบนั้นซะเอง

  999+
  views

 • ไวไฟ

  หมายถึง
  ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก เช่น น้ำมันไวไฟ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ.

  999+
  views

 • ไว้เนื้อเชื่อใจ

  หมายถึง
  ที่ไว้วางใจได้, ที่เชื่อใจได้, เช่น มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะ เขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้. ก. ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เช่น ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญ ๆ.

  999+
  views