สำนวนไทย - หมวด ล

(หน้า 1/2)

 • ลงรอยกัน

  หมายถึง
  เข้ากันได้

  999+
  views

 • ลงเรือลำเดียวกัน

  หมายถึง
  ทำงานร่วมกัน, ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน.

  999+
  views

 • ลงแขก

  หมายถึง
  ร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน; รุมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง.

  999+
  views

 • ลงแดง

  หมายถึง
  ท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น).

  999+
  views

 • ลดราวาศอก

  หมายถึง
  ผ่อนปรน ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ยอมถอย ยอมหยุด

  999+
  views

 • ลม ๆ แล้ง ๆ

  หมายถึง
  เลื่อนลอยเปล่าๆ ไม่มีผล

  999+
  views

 • ลมพัดชายเขา

  หมายถึง
  ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  999+
  views

 • ลมเพลมพัด

  หมายถึง
  อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่าถูกกระทํา.

  999+
  views

 • ลอยลม

  หมายถึง
  ทาง, ทิศ, เช่น หนเหนือ หนใต้; ครั้ง, คราว, เช่น กี่หน; ที่, สถานที่, เช่น ถึงยามค่ำน้ำค้างลงพร่างพร้อย น้องจะลอยลมบนไปหนใด. (นิราศอิเหนา), มักใช้เข้าคู่กับคำ แห่ง เป็น แห่งหน เช่น ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่แห่งหนตำบลใด.

  999+
  views

 • ลับลมคมใน

  หมายถึง
  ความลับ, สิ่งที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ภายใน, สิ่งที่ปกปิดเอาไว้

  999+
  views

 • ลางเนื้อชอบลางยา

  หมายถึง
  ของสิ่งเดียวกัน แต่คนหลาย ๆ คนจะชอบของชิ้นนี้มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

  999+
  views

 • ลำหักลำโค่น

  หมายถึง
  ชั้นเชิงที่ใช้หักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น นักมวยคนนี้ชกมีลำหักลำโค่นดี. ว. ใช้ชั้นเชิงหักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น การที่จะเอาชนะนักมวยคนนี้ต้องใช้วิธีลำหักลำโค่น.

  999+
  views

 • ลิงหลอกเจ้า

  หมายถึง
  ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ.

  999+
  views

 • ลิ้นตวัดถึงหู

  หมายถึง
  ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.

  999+
  views

 • ลูกท่านหลานเธอ

  หมายถึง
  ลูกหลานเจ้านายหรือผู้มีอํานาจ.

  999+
  views

 • ลูกผีลูกคน

  หมายถึง
  หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่ได้, มักใช้ในกรณีสำคัญ ๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่จะรอดหรือไม่ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ การสอบไล่ครั้งนี้ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่.

  999+
  views

 • ลูกศิษย์มีครู

  หมายถึง
  คนมีครูย่อมมีเกียรติ

  999+
  views

 • ล้มทั้งยืน

  หมายถึง
  ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิด ทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.

  999+
  views

 • ล้มลุกคลุกคลาน

  หมายถึง
  หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.

  999+
  views

 • ล้มหมอนนอนเสื่อ

  หมายถึง
  ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว

  999+
  views