ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ล

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ล

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ลงรอยกัน

หมายถึง เข้ากันได้

ลงเรือลำเดียวกัน

หมายถึง ทำงานร่วมกัน, ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน.

ลงแขก

หมายถึง ร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน; รุมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง.

ลงแดง

หมายถึง ท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น).

ลดราวาศอก

หมายถึง ผ่อนปรน ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ยอมถอย ยอมหยุด

ลม ๆ แล้ง ๆ

หมายถึง เลื่อนลอยเปล่าๆ ไม่มีผล

ลมพัดชายเขา

หมายถึง ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

ลมเพลมพัด

หมายถึง อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่าถูกกระทํา.

ลอยลม

หมายถึง ทาง, ทิศ, เช่น หนเหนือ หนใต้; ครั้ง, คราว, เช่น กี่หน; ที่, สถานที่, เช่น ถึงยามค่ำน้ำค้างลงพร่างพร้อย น้องจะลอยลมบนไปหนใด. (นิราศอิเหนา), มักใช้เข้าคู่กับคำ แห่ง เป็น แห่งหน เช่น ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่แห่งหนตำบลใด.

ลับลมคมใน

หมายถึง ความลับ, สิ่งที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ภายใน, สิ่งที่ปกปิดเอาไว้

ลางเนื้อชอบลางยา

หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน แต่คนหลาย ๆ คนจะชอบของชิ้นนี้มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ลำหักลำโค่น

หมายถึง ชั้นเชิงที่ใช้หักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น นักมวยคนนี้ชกมีลำหักลำโค่นดี. ว. ใช้ชั้นเชิงหักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น การที่จะเอาชนะนักมวยคนนี้ต้องใช้วิธีลำหักลำโค่น.

ลิงหลอกเจ้า

หมายถึง ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ.

ลิ้นตวัดถึงหู

หมายถึง ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.

ลูกท่านหลานเธอ

หมายถึง ลูกหลานเจ้านายหรือผู้มีอํานาจ.

ลูกผีลูกคน

หมายถึง หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่ได้, มักใช้ในกรณีสำคัญ ๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่จะรอดหรือไม่ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ การสอบไล่ครั้งนี้ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่.

ลูกศิษย์มีครู

หมายถึง คนมีครูย่อมมีเกียรติ

ล้มทั้งยืน

หมายถึง ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิด ทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.

ล้มลุกคลุกคลาน

หมายถึง หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.

ล้มหมอนนอนเสื่อ

หมายถึง ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม