สำนวนไทย - หมวด ฤ

(หน้า 1/1)

 • ฤกษ์พานาที

  หมายถึง
  ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

  999+
  views

 • ฤๅษีแปลงสาร

  หมายถึง
  ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า, โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนข้อความเดิมให้มีความหมายตรงกันข้าม.

  999+
  views