ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฤ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฤ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฤกษ์พานาที

หมายถึง ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ฤๅษีแปลงสาร

หมายถึง ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า, โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนข้อความเดิมให้มีความหมายตรงกันข้าม.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม