สำนวนไทย - หมวด ร

(หน้า 1/2)

 • รกคนดีกว่ารกหญ้า

  หมายถึง
  เลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้

  999+
  views

 • รวบหัวรวบหาง

  หมายถึง
  รวบรัดให้สั้น, ทําให้เสร็จโดยเร็ว; ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.

  999+
  views

 • รอดปากเหยี่ยวปากกา

  หมายถึง
  พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด.

  999+
  views

 • ระยำตำบอน

  หมายถึง
  เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล.

  999+
  views

 • รักนักมักหน่าย

  หมายถึง
  รักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน

  999+
  views

 • รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

  หมายถึง
  หากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร

  999+
  views

 • รัดเข็มขัด

  หมายถึง
  ประหยัด เช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องรัดเข็มขัด.

  999+
  views

 • ราชรถมาเกย

  หมายถึง
  โชค ลาภ หรือยศ ตําแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน.

  999+
  views

 • ราบเป็นหน้ากลอง

  หมายถึง
  ราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม.

  999+
  views

 • รีดนาทาเร้น

  หมายถึง
  ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว; เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ เช่น รีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนัก.

  999+
  views

 • รีดเลือดกับปู

  หมายถึง
  การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน

  999+
  views

 • รู้ตื้นลึกหนาบาง

  หมายถึง
  รู้ความเป็นไปของผู้อื่นอย่างละเอียด.

  999+
  views

 • รู้มากยากนาน

  หมายถึง
  รู้มากเกินไปจนทําให้ยุ่งยากใจ, มักพูดเข้าคู่กับ รู้น้อยพลอยรําคาญ เป็น รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรําคาญ.

  999+
  views

 • รู้เช่นเห็นชาติ

  หมายถึง
  รู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดี

  999+
  views

 • รู้เท่าไม่ถึงการณ์

  หมายถึง
  เขลา, คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น, เช่น รับฝากของโจรไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าของนั้นเป็นของโจร.

  999+
  views

 • รู้เห็นเป็นใจ

  หมายถึง
  รู้เห็นเหตุการณ์และให้ความร่วมมือร่วมใจด้วย เช่น เขารู้เห็นเป็นใจกับโจร.

  999+
  views

 • รู้ใส้

  หมายถึง
  รู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี

  999+
  views

 • รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

  หมายถึง
  เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

  999+
  views

 • ร่มโพธิ์ร่มไทร

  หมายถึง
  ที่พึ่ง, ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ, เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก.

  999+
  views

 • ร่มไม้ชายคา

  หมายถึง
  ที่พึ่งพาอาศัย เช่น ต้องไปพึ่งร่มไม้ชายคาของผู้อื่น.

  999+
  views