ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ร

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ร

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

รกคนดีกว่ารกหญ้า

หมายถึง เลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้

รวบหัวรวบหาง

หมายถึง รวบรัดให้สั้น, ทําให้เสร็จโดยเร็ว; ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.

รอดปากเหยี่ยวปากกา

หมายถึง พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด.

ระยำตำบอน

หมายถึง เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล.

รักนักมักหน่าย

หมายถึง รักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

หมายถึง หากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร

รัดเข็มขัด

หมายถึง ประหยัด เช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องรัดเข็มขัด.

ราชรถมาเกย

หมายถึง โชค ลาภ หรือยศ ตําแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน.

ราบเป็นหน้ากลอง

หมายถึง ราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม.

รีดนาทาเร้น

หมายถึง ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว; เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ เช่น รีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนัก.

รีดเลือดกับปู

หมายถึง การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน

รู้ตื้นลึกหนาบาง

หมายถึง รู้ความเป็นไปของผู้อื่นอย่างละเอียด.

รู้มากยากนาน

หมายถึง รู้มากเกินไปจนทําให้ยุ่งยากใจ, มักพูดเข้าคู่กับ รู้น้อยพลอยรําคาญ เป็น รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรําคาญ.

รู้เช่นเห็นชาติ

หมายถึง รู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดี

รู้เท่าไม่ถึงการณ์

หมายถึง เขลา, คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น, เช่น รับฝากของโจรไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าของนั้นเป็นของโจร.

รู้เห็นเป็นใจ

หมายถึง รู้เห็นเหตุการณ์และให้ความร่วมมือร่วมใจด้วย เช่น เขารู้เห็นเป็นใจกับโจร.

รู้ใส้

หมายถึง รู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

ร่มโพธิ์ร่มไทร

หมายถึง ที่พึ่ง, ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ, เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก.

ร่มไม้ชายคา

หมายถึง ที่พึ่งพาอาศัย เช่น ต้องไปพึ่งร่มไม้ชายคาของผู้อื่น.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม