ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ย

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ย

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ยกภูเขาออกจากอก

หมายถึง โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.

ยกยอปอปั้น

หมายถึง ยกให้, มอบให้, เช่น ยกยอปอปั้นลูกสาวให้เขาไป; ยกย่องเกินจริง เช่น ยกยอปอปั้นให้เป็นคุณหญิง.

ยกเครื่อง

หมายถึง ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น.

ยกเค้า

หมายถึง เอาต้นทุนหรือกองทุนไปหมด (ใช้แก่การพนัน) เช่น แทงยกเค้า; ขโมยทรัพย์สินไปหมด เช่น เขาถูกยกเค้า.

ยกเมฆ

หมายถึง เพ่งดูเมฆเมื่อเห็นเป็นรูปอะไรแล้ว ก็ถือเป็นนิมิตเพื่อทำนายว่าดีหรือร้าย เช่นในเวลาจะยกทัพ ถ้าเห็นเมฆเป็นรูปพระนารายณ์ ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี ควรยกทัพได้ เช่น ตรงเข้าไปในป่าแล้วปลุกตัว เป่าทั่วด้วยคาถาประกาศิต ขยับยืนยกเมฆดูนิมิต เห็นรูปนารายณ์เรืองฤทธิ์ติดอัมพร. (ขุนช้างขุนแผน), ถ้าเห็นเมฆเป็นรูปคนหัวขาดหรือแขนขาดขาขาด เป็นนิมิตไม่ดี ไม่ควรยกทัพ แม้ผู้ทรงวิทยาคุณอาจบริกรรมต่อหัวหรือแขนขาให้สมบูรณ์ได้ ถึงกระนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี ไม่ควรยกทัพ เช่น กอดอกยกเมฆดูนิมิต ก็วิปริตเป็นรูปคนหัวหาย จะยกต่อคอแขนไม่ติดกาย เถนสำคัญมั่นหมายไม่คืนมา. (ขุนช้างขุนแผน); เดาเอา, นึกคาดเอาเอง, กุเรื่องขึ้น.

ยกใหญ่

หมายถึง มากมาย, เป็นการใหญ่, เช่น ร้องไห้เสียยกใหญ่.

ยักกระสอบ

หมายถึง แปลงเปลี่ยน สับเปลี่ยน

ยักท่า

หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ เป็นการเล่นแง่เพื่อดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.

ยักษ์ปักหลั่น

หมายถึง [-ปัก-] น. ผู้มีรูปร่างใหญ่โต.

ยาหม้อใหญ่

หมายถึง สิ่งที่น่าเบื่อ เช่น วิชาคำนวณเป็นยาหม้อใหญ่.

ยืนกระต่ายขาเดียว

หมายถึง พูดยืนยันอยู่คำเดียว โดยไม่เปลี่ยนความคิดเดิม, มักพูดว่า ยืนกระต่ายขาเดียว.

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.

ยื่นจมูก

หมายถึง เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.

ยื่นหมูยื่นแมว

หมายถึง แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.

ยุแยงตะแคงรั่ว

หมายถึง ยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน.

ย้อมแมวขาย

หมายถึง ตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี.

แย้มปากเห็นไรฟัน

หมายถึง เพียงแต่พูดก็รู้ความหมาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม