สำนวนไทย - หมวด ย

(หน้า 1/1)

 • ยกภูเขาออกจากอก

  หมายถึง
  โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.

  999+
  views

 • ยกยอปอปั้น

  หมายถึง
  ยกให้, มอบให้, เช่น ยกยอปอปั้นลูกสาวให้เขาไป; ยกย่องเกินจริง เช่น ยกยอปอปั้นให้เป็นคุณหญิง.

  999+
  views

 • ยกเครื่อง

  หมายถึง
  ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น.

  999+
  views

 • ยกเค้า

  หมายถึง
  เอาต้นทุนหรือกองทุนไปหมด (ใช้แก่การพนัน) เช่น แทงยกเค้า; ขโมยทรัพย์สินไปหมด เช่น เขาถูกยกเค้า.

  999+
  views

 • ยกเมฆ

  หมายถึง
  เพ่งดูเมฆเมื่อเห็นเป็นรูปอะไรแล้ว ก็ถือเป็นนิมิตเพื่อทำนายว่าดีหรือร้าย เช่นในเวลาจะยกทัพ ถ้าเห็นเมฆเป็นรูปพระนารายณ์ ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี ควรยกทัพได้ เช่น ตรงเข้าไปในป่าแล้วปลุกตัว เป่าทั่วด้วยคาถาประกาศิต ขยับยืนยกเมฆดูนิมิต เห็นรูปนารายณ์เรืองฤทธิ์ติดอัมพร. (ขุนช้างขุนแผน), ถ้าเห็นเมฆเป็นรูปคนหัวขาดหรือแขนขาดขาขาด เป็นนิมิตไม่ดี ไม่ควรยกทัพ แม้ผู้ทรงวิทยาคุณอาจบริกรรมต่อหัวหรือแขนขาให้สมบูรณ์ได้ ถึงกระนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี ไม่ควรยกทัพ เช่น กอดอกยกเมฆดูนิมิต ก็วิปริตเป็นรูปคนหัวหาย จะยกต่อคอแขนไม่ติดกาย เถนสำคัญมั่นหมายไม่คืนมา. (ขุนช้างขุนแผน); เดาเอา, นึกคาดเอาเอง, กุเรื่องขึ้น.

  999+
  views

 • ยกใหญ่

  หมายถึง
  มากมาย, เป็นการใหญ่, เช่น ร้องไห้เสียยกใหญ่.

  999+
  views

 • ยักกระสอบ

  หมายถึง
  แปลงเปลี่ยน สับเปลี่ยน

  999+
  views

 • ยักท่า

  หมายถึง
  ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ เป็นการเล่นแง่เพื่อดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.

  999+
  views

 • ยักษ์ปักหลั่น

  หมายถึง
  [-ปัก-] น. ผู้มีรูปร่างใหญ่โต.

  999+
  views

 • ยาหม้อใหญ่

  หมายถึง
  สิ่งที่น่าเบื่อ เช่น วิชาคำนวณเป็นยาหม้อใหญ่.

  999+
  views

 • ยืนกระต่ายขาเดียว

  หมายถึง
  พูดยืนยันอยู่คําเดียว โดยไม่เปลี่ยนความคิดเดิม, มักพูดว่า ยืนกระต่ายขาเดียว.

  999+
  views

 • ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

  หมายถึง
  อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.

  999+
  views

 • ยื่นจมูก

  หมายถึง
  เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.

  999+
  views

 • ยื่นหมูยื่นแมว

  หมายถึง
  แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.

  999+
  views

 • ยุแยงตะแคงรั่ว

  หมายถึง
  ยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน.

  999+
  views

 • ย้อมแมวขาย

  หมายถึง
  ตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี.

  999+
  views

 • แย้มปากเห็นไรฟัน

  หมายถึง
  เพียงแต่พูดก็รู้ความหมาย

  999+
  views