ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ม

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ม

สำนวนไทย - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

มะนาวไม่มีน้ำ

หมายถึง พูดห้วน ๆ.

มะพร้าวห้าวขายสวน

หมายถึง เอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว

มัดมือชก

หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.

มันเทศขึ้นโต๊ะ

หมายถึง ของเลวแต่เอาไปไว้ในที่สูงเกินไป

มากหน้าหลายตา

หมายถึง มากมาย (ใช้แก่คน) เช่น ผู้คนมากหน้าหลายตา.

มากหมอมากความ

หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้.

มารคอหอย

หมายถึง [มาน-] น. ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงมีพึงได้.

มารหัวขน

หมายถึง [มาน-] น. ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ.

มาสำเภาเดียวกัน

หมายถึง พวกเดียวกัน

มาเหนือเมฆ

หมายถึง มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น; มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย.

มีภาษีกว่า

หมายถึง ได้เปรียบ.

มีหน้ามีตา

หมายถึง มีคนนับถือ, มีเกียรติ, ได้รับความยกย่อง

มีอันจะกิน

หมายถึง ค่อนข้างมั่งมี.

มีอายุ

หมายถึง สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย.

มีเส้น

หมายถึง (วิทยา) น. บริเวณที่มีอำนาจไฟฟ้า, บริเวณที่มีเส้นแรงไฟฟ้าผ่าน.

มืดฟ้ามัวดิน

หมายถึง มากมายก่ายกอง มากมายนับไม่ถ้วน เยอะแยะ

มืดแปดด้าน

หมายถึง นึกไม่เห็น, คิดไม่ออก, จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร, เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด.

มือซุกหีบ

หมายถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง

มือที่สาม

หมายถึง บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย.

มือสะอาด

หมายถึง มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม