สำนวนไทย - หมวด ม

(หน้า 1/3)

 • มะนาวไม่มีน้ำ

  หมายถึง
  พูดห้วน ๆ.

  999+
  views

 • มะพร้าวห้าวขายสวน

  หมายถึง
  เอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว

  999+
  views

 • มัดมือชก

  หมายถึง
  บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.

  999+
  views

 • มันเทศขึ้นโต๊ะ

  หมายถึง
  ของเลวแต่เอาไปไว้ในที่สูงเกินไป

  999+
  views

 • มากหน้าหลายตา

  หมายถึง
  มากมาย (ใช้แก่คน) เช่น ผู้คนมากหน้าหลายตา.

  999+
  views

 • มากหมอมากความ

  หมายถึง
  หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้.

  999+
  views

 • มารคอหอย

  หมายถึง
  [มาน-] น. ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงมีพึงได้.

  999+
  views

 • มารหัวขน

  หมายถึง
  [มาน-] น. ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ.

  999+
  views

 • มาสำเภาเดียวกัน

  หมายถึง
  พวกเดียวกัน

  999+
  views

 • มาเหนือเมฆ

  หมายถึง
  มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น; มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย.

  999+
  views

 • มีภาษีกว่า

  หมายถึง
  ได้เปรียบ.

  999+
  views

 • มีหน้ามีตา

  หมายถึง
  มีคนนับถือ, มีเกียรติ, ได้รับความยกย่อง

  999+
  views

 • มีอันจะกิน

  หมายถึง
  ค่อนข้างมั่งมี.

  999+
  views

 • มีอายุ

  หมายถึง
  สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย.

  999+
  views

 • มีเส้น

  หมายถึง
  (วิทยา) น. บริเวณที่มีอำนาจไฟฟ้า, บริเวณที่มีเส้นแรงไฟฟ้าผ่าน.

  999+
  views

 • มืดฟ้ามัวดิน

  หมายถึง
  มากมายก่ายกอง มากมายนับไม่ถ้วน เยอะแยะ

  999+
  views

 • มืดแปดด้าน

  หมายถึง
  นึกไม่เห็น, คิดไม่ออก, จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร, เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด.

  999+
  views

 • มือซุกหีบ

  หมายถึง
  เข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง

  999+
  views

 • มือที่สาม

  หมายถึง
  บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย.

  999+
  views

 • มือสะอาด

  หมายถึง
  มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

  999+
  views