ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ภ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ภ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ภาวนากันตาย

หมายถึง ทําบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทําด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย.

ภูเขาเลากา

หมายถึง มากมายก่ายกอง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม