สำนวนไทย - หมวด ภ

(หน้า 1/1)

 • ภาวนากันตาย

  หมายถึง
  ทําบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทําด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย.

  999+
  views

 • ภูเขาเลากา

  หมายถึง
  มากมายก่ายกอง

  999+
  views