สำนวนไทย - หมวด ฟ

(หน้า 1/1)

 • ฟังความข้างเดียว

  หมายถึง
  เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.

  999+
  views

 • ฟังหูไว้หู

  หมายถึง
  การรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่

  999+
  views

 • ฟาดเคราะห์

  หมายถึง
  ทําพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป; ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.

  999+
  views

 • ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

  หมายถึง
  คุ้ยเขี่ยหาความที่ควรจะสงบแล้วให้กลับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอีก, มักใช้ว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ.

  999+
  views

 • ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

  หมายถึง
  รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร

  999+
  views

 • ไฟจุกตูด

  หมายถึง
  มีธุระร้อนมาก.

  999+
  views

 • ไฟสุมขอน

  หมายถึง
  ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับยาก, โดยปริยายหมายถึงอารมณ์รัก โกรธ หรือแค้นเป็นต้นที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจ.

  999+
  views

 • ไฟไหม้ฟาง

  หมายถึง
  อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วาม สักพักก็หาย

  999+
  views