ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฟ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฟ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฟังความข้างเดียว

หมายถึง เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.

ฟังหูไว้หู

หมายถึง การรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่

ฟาดเคราะห์

หมายถึง ทําพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป; ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

หมายถึง คุ้ยเขี่ยหาความที่ควรจะสงบแล้วให้กลับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอีก, มักใช้ว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ.

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร

ไฟจุกตูด

หมายถึง มีธุระร้อนมาก.

ไฟสุมขอน

หมายถึง ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับยาก, โดยปริยายหมายถึงอารมณ์รัก โกรธ หรือแค้นเป็นต้นที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจ.

ไฟไหม้ฟาง

หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วาม สักพักก็หาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม