ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร พ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร พ

สำนวนไทย - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

พ่อพวงมาลัย

หมายถึง ชายที่ปล่อยชีวิตตามสบาย ไม่ยอมตั้งตัวหรือทําการงานเป็นหลักฐาน.

พ่อลิ้นทอง

หมายถึง คนที่พูดดี พูดเก่ง หรือพูดคล่องน่าฟัง.

พ่อหม้ายทรงเครื่อง

หมายถึง พ่อหม้ายมั่งมีเงินทอง

พ่อแจ้แม่อู

หมายถึง พันทาง ต่างพันธุ์กัน

เพชรตัดเพชร

หมายถึง คนเก่งต่อเก่งมาสู้กัน.

เพชรร้าว

หมายถึง ที่ไม่บริสุทธิ์, ที่มีตําหนิ.

แพะรับบาป

หมายถึง คนที่ต้องรับผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ

แพแตก

หมายถึง ลักษณะที่ครอบครัวเป็นต้นแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเพราะหัวหน้าครอบครัวหรือผู้เป็นหลักเป็นประธานประสบความวิบัติหรือเสียชีวิต.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม