สำนวนไทย - หมวด พ

(หน้า 1/2)

 • พกนุ่น

  หมายถึง
  ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  999+
  views

 • พกหิน

  หมายถึง
  ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  999+
  views

 • พระยาเทครัว

  หมายถึง
  ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง.

  999+
  views

 • พระอิฐพระปูน

  หมายถึง
  นิ่งเฉย, วางเฉย ไม่เดือดร้อน, ไม่รู้สึกยินดียินร้าย.

  999+
  views

 • พระเตมีย์ใบ้

  หมายถึง
  นิ่งเฉย วางเฉย

  999+
  views

 • พริกกะเกลือ

  หมายถึง
  กับข้าวชนิดหนึ่งเอามะพร้าวตําจนมีนํ้ามันออกมา ใส่เกลือกับนํ้าตาล มีรสหวานเค็ม, เครื่องจิ้มผลไม้เปรี้ยวเป็นต้น ทำด้วยพริก เกลือ และน้ำตาล.

  999+
  views

 • พร้อมหน้าพร้อมตา

  หมายถึง
  รวมอยู่เป็นจํานวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.

  999+
  views

 • พร้าขัดหลังเล่มเดียว

  หมายถึง
  คนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้

  999+
  views

 • พลอยฟ้าพลอยฝน

  หมายถึง
  ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย.

  999+
  views

 • พลัดที่นาคาที่อยู่

  หมายถึง
  พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม, ระหกระเหิน.

  999+
  views

 • พลิกกระเป๋า

  หมายถึง
  เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน).

  999+
  views

 • พลิกแผ่นดิน

  หมายถึง
  เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน. ว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน.

  999+
  views

 • พอฟัดพอเหวี่ยง

  หมายถึง
  พอสู้กันได้

  967
  views

 • พอลืมตาอ้าปาก

  หมายถึง
  พอมีพอกิน

  999+
  views

 • พอแรง

  หมายถึง
  เต็มแรง, มาก, เช่น ถูกด่าเสียพอแรง ว่าเสียพอแรง.

  999+
  views

 • พะเนินเทินทึก

  หมายถึง
  มากมายก่ายกอง, พะเนิน ก็ว่า.

  971
  views

 • พับฐาน

  หมายถึง
  เลิกล้ม, ทําลายลงหมด; แพ้อย่างราบคาบ.

  999+
  views

 • พิมเสนแลกเกลือ

  หมายถึง
  ลดตัวลงไปทำสิ่งที่ต่ำกว่า ไม่คู่ควร

  999+
  views

 • พูดเป็นต่อยหอย

  หมายถึง
  พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก.

  999+
  views

 • พูดเป็นนัย

  หมายถึง
  พูดอ้อม ๆ โดยไม่บอกเรื่องราวตรง ๆ.

  999+
  views