ค้นหา  สำนวนไทย

หมวด - สำนวนไทย - หน้า 1/1

 • ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

  หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย, ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป, นํ้าสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ว่า.

 • ฝรั่งบางเสาธง

  หมายถึง คนวางท่าเหมือนฝรั่ง

 • ฝันกลางวัน

  หมายถึง นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.

 • ฝากผีฝากไข้

  หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย.

 • ฝากเนื้อฝากตัว

  หมายถึง มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.

 • ฝากไว้ก่อน

  หมายถึง ผูกใจเจ็บ, ตั้งใจจะแก้แค้นภายหลัง.

 • ฝ่าคมหอกคมดาบ

  หมายถึง เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สำนวนไทย

 1. 1. กบในกะลาครอบ

 2. 2. กบเลือกนาย

 3. 3. กระต่ายหมายจันทร์

 4. 4. กิ้งก่าได้ทอง

 5. 5. กินแกงร้อน

 6. 6. ไก่ได้พลอย

 7. 7. ขนมพอสมกับน้ำยา

 8. 8. ไข่ในหิน

 9. 9. ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

 10. 10. จมูกมด

 11. 11. จับปลาสองมือ

 12. 12. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

 13. 13. ชี้โพรงให้กระรอก

 14. 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 15. 15. ดินพอกหางหมู

 16. 16. นิ่งเป็นสิงโตหิน

 17. 17. ไฟไหม้ฟาง

 18. 18. หนอนหนังสือ

 19. 19. หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

 20. 20. หวังน้ำบ่อหน้า