ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฝ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ฝ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย, ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป, นํ้าสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ว่า.

ฝรั่งบางเสาธง

หมายถึง คนวางท่าเหมือนฝรั่ง

ฝันกลางวัน

หมายถึง นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.

ฝากผีฝากไข้

หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย.

ฝากเนื้อฝากตัว

หมายถึง มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.

ฝากไว้ก่อน

หมายถึง ผูกใจเจ็บ, ตั้งใจจะแก้แค้นภายหลัง.

ฝ่าคมหอกคมดาบ

หมายถึง เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม