ค้นหา  สำนวนไทย

หมวด - สำนวนไทย - หน้า 1/2

 • ผงเข้าตาตัวเอง

  หมายถึง เมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.

 • ผลพลอยได้

  หมายถึง สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย.

 • ผักชีโรยหน้า

  หมายถึง การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย

 • ผักต้มขนมยำ

  หมายถึง ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.

 • ผัดวันประกันพรุ่ง

  หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า.

 • ผิดฝาผิดตัว

  หมายถึง ไม่เข้าชุดกัน, ไม่เข้าคู่กัน, คนละพวก คนละฝ่าย

 • ผิดพ้องหมองใจ

  หมายถึง ขุ่นเคืองใจ.

 • ผิดสำแดง

  หมายถึง ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, สำแลง ก็ว่า, ใช้ในคำว่า ผิดสำแดง หรือ ผิดสำแลง.

 • ผิดหูผิดตา

  หมายถึง ผิดสังเกต, ผิดแปลกไปจากเดิม.

 • ผิดเป็นครู

  หมายถึง ผิดแล้วจำไว้จะได้ไม่ทำอีก

 • ผินหลังให้

  หมายถึง ไม่สนใจ, ไม่แยแส, ไม่ไยดี, เลิกคบกัน.

 • ผีซ้ำด้ำพลอย

  หมายถึง ถูกซ้ำเติมขณะที่กำลังมีเรื่องทุกข์ร้อน

 • ผีถึงป่าช้า

  หมายถึง ต้องยอมทําด้วยความจําใจหรือไม่มีทางเลือก.

 • ผีเข้าผีออก

  หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.

 • ผีไม่มีศาล

  หมายถึง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.

 • ผู้ชายพายเรือ

  หมายถึง ผู้ชายทั่วไป เช่น ผู้ชายพายเรืออยู่เต็มไป. (ขุนช้างขุนแผน), ผู้ชายรายเรือ ก็ว่า เช่น ดิฉันเป็นผู้หญิงสาว ไม่เหมือนผู้ชายรายเรือ. (มิตรสภา).

 • ผู้ดีแปดสาแหรก

  หมายถึง ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘; โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี. (ดู แปดสาแหรก).

 • ผู้หญิงยิงเรือ

  หมายถึง ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, ผู้หญิงริงเรือ ก็ว่า เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง. (อภัย).

 • ผ่อนหนักเป็นเบา

  หมายถึง ลดความรุนแรงลง, ลดหย่อนลง.

 • ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

  หมายถึง ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่ทำตัวสมถะหรือแต่งตัวซ่อมซ่อ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สำนวนไทย

 1. 1. กบในกะลาครอบ

 2. 2. กบเลือกนาย

 3. 3. กระต่ายขาเดียว

 4. 4. กระต่ายหมายจันทร์

 5. 5. กิ้งก่าได้ทอง

 6. 6. กินแกงร้อน

 7. 7. ไก่ได้พลอย

 8. 8. ขนมพอสมกับน้ำยา

 9. 9. ไข่ในหิน

 10. 10. ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

 11. 11. จมูกมด

 12. 12. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

 13. 13. ชี้โพรงให้กระรอก

 14. 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 15. 15. ดินพอกหางหมู

 16. 16. นิ่งเป็นสิงโตหิน

 17. 17. ไฟไหม้ฟาง

 18. 18. หนอนหนังสือ

 19. 19. หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

 20. 20. หวังน้ำบ่อหน้า