สำนวนไทย - หมวด ผ

(หน้า 1/2)

 • ผงเข้าตาตัวเอง

  หมายถึง
  เมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.

  999+
  views

 • ผลพลอยได้

  หมายถึง
  สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย.

  999+
  views

 • ผักชีโรยหน้า

  หมายถึง
  การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย

  999+
  views

 • ผักต้มขนมยำ

  หมายถึง
  ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.

  999+
  views

 • ผัดวันประกันพรุ่ง

  หมายถึง
  ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า.

  999+
  views

 • ผิดฝาผิดตัว

  หมายถึง
  ไม่เข้าชุดกัน, ไม่เข้าคู่กัน, คนละพวก คนละฝ่าย

  999+
  views

 • ผิดพ้องหมองใจ

  หมายถึง
  ขุ่นเคืองใจ.

  999+
  views

 • ผิดสำแดง

  หมายถึง
  ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, สำแลง ก็ว่า, ใช้ในคำว่า ผิดสำแดง หรือ ผิดสำแลง.

  999+
  views

 • ผิดหูผิดตา

  หมายถึง
  ผิดสังเกต, ผิดแปลกไปจากเดิม.

  999+
  views

 • ผิดเป็นครู

  หมายถึง
  ผิดแล้วจำไว้จะได้ไม่ทำอีก

  999+
  views

 • ผินหลังให้

  หมายถึง
  ไม่สนใจ, ไม่แยแส, ไม่ไยดี, เลิกคบกัน.

  999+
  views

 • ผีซ้ำด้ำพลอย

  หมายถึง
  ถูกซ้ำเติมขณะที่กำลังมีเรื่องทุกข์ร้อน

  999+
  views

 • ผีถึงป่าช้า

  หมายถึง
  ต้องยอมทําด้วยความจําใจหรือไม่มีทางเลือก.

  999+
  views

 • ผีเข้าผีออก

  หมายถึง
  เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.

  999+
  views

 • ผีไม่มีศาล

  หมายถึง
  ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.

  999+
  views

 • ผู้ชายพายเรือ

  หมายถึง
  ผู้ชายทั่วไป เช่น ผู้ชายพายเรืออยู่เต็มไป. (ขุนช้างขุนแผน), ผู้ชายรายเรือ ก็ว่า เช่น ดิฉันเป็นผู้หญิงสาว ไม่เหมือนผู้ชายรายเรือ. (มิตรสภา).

  999+
  views

 • ผู้ดีแปดสาแหรก

  หมายถึง
  ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘; โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี. (ดู แปดสาแหรก).

  999+
  views

 • ผู้หญิงยิงเรือ

  หมายถึง
  ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, ผู้หญิงริงเรือ ก็ว่า เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง. (อภัย).

  999+
  views

 • ผ่อนหนักเป็นเบา

  หมายถึง
  ลดความรุนแรงลง, ลดหย่อนลง.

  999+
  views

 • ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

  หมายถึง
  ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่ทำตัวสมถะหรือแต่งตัวซ่อมซ่อ

  999+
  views