ค้นหา  สำนวนไทย

หมวด - สำนวนไทย - หน้า 1/2

 • นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ

  หมายถึง อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

 • นกกระปูด

  หมายถึง คนที่ชอบเปิดเผยความลับ

 • นกต่อ

  หมายถึง คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).

 • นกรู้

  หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

 • นกสองหัว

  หมายถึง คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน

 • นอกคอก

  หมายถึง ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

 • นอกสังเวียน

  หมายถึง นอกวงการ, นอกเวที, เช่น เขาก็ดีแต่เก่งนอกสังเวียน.

 • นอนหลับทับสิทธิ์

  หมายถึง ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

 • นับสิบไม่ถ้วน

  หมายถึง หลง เลอะเลือน

 • นั่งทับอุจจาระ

  หมายถึง ตัวเองทำผิด แต่ปกปิดไว้

 • นั่งในหัวใจ

  หมายถึง รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

 • นายว่าขี้ข้าพลอย

  หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

 • นิยมนิยาย

  หมายถึง ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.

 • นิ่งเป็นสิงโตหิน

  หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ

 • น้ำขึ้นให้รีบตัก

  หมายถึง เมื่อที่มีโอกาสก็รีบขว้าเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

 • น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.

 • น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ

 • น้ำตาตกใน

  หมายถึง เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.

 • น้ำตาเป็นเผาเต่า

  หมายถึง ร้องไห้น้ำตาไหลพราก

 • น้ำท่วมปาก

  หมายถึง การรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สำนวนไทย

 1. 1. กบในกะลาครอบ

 2. 2. กบเลือกนาย

 3. 3. กระต่ายขาเดียว

 4. 4. กระต่ายหมายจันทร์

 5. 5. กิ้งก่าได้ทอง

 6. 6. กินแกงร้อน

 7. 7. ไก่ได้พลอย

 8. 8. ขนมพอสมกับน้ำยา

 9. 9. ไข่ในหิน

 10. 10. ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

 11. 11. จมูกมด

 12. 12. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

 13. 13. ชี้โพรงให้กระรอก

 14. 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 15. 15. ดินพอกหางหมู

 16. 16. นิ่งเป็นสิงโตหิน

 17. 17. ไฟไหม้ฟาง

 18. 18. หนอนหนังสือ

 19. 19. หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

 20. 20. หวังน้ำบ่อหน้า