สำนวนไทย - หมวด น

(หน้า 1/2)

 • นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ

  หมายถึง
  อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

  999+
  views

 • นกกระปูด

  หมายถึง
  คนที่ชอบเปิดเผยความลับ

  999+
  views

 • นกต่อ

  หมายถึง
  คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).

  999+
  views

 • นกรู้

  หมายถึง
  ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

  999+
  views

 • นกสองหัว

  หมายถึง
  คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน

  999+
  views

 • นอกคอก

  หมายถึง
  ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

  999+
  views

 • นอกสังเวียน

  หมายถึง
  นอกวงการ, นอกเวที, เช่น เขาก็ดีแต่เก่งนอกสังเวียน.

  999+
  views

 • นอนหลับทับสิทธิ์

  หมายถึง
  ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

  999+
  views

 • นับสิบไม่ถ้วน

  หมายถึง
  หลง เลอะเลือน

  999+
  views

 • นั่งทับอุจจาระ

  หมายถึง
  ตัวเองทำผิด แต่ปกปิดไว้

  999+
  views

 • นั่งในหัวใจ

  หมายถึง
  รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

  999+
  views

 • นายว่าขี้ข้าพลอย

  หมายถึง
  พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

  999+
  views

 • นิยมนิยาย

  หมายถึง
  ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.

  999+
  views

 • นิ่งเป็นสิงโตหิน

  หมายถึง
  นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ

  999+
  views

 • น้ำขึ้นให้รีบตัก

  หมายถึง
  เมื่อที่มีโอกาสก็รีบขว้าเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

  999+
  views

 • น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง
  หาได้มาเรื่อย ๆ

  999+
  views

 • น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง
  หาได้มาเรื่อย ๆ.

  999+
  views

 • น้ำตาตกใน

  หมายถึง
  เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.

  999+
  views

 • น้ำตาเป็นเผาเต่า

  หมายถึง
  ร้องไห้น้ำตาไหลพราก

  999+
  views

 • น้ำท่วมปาก

  หมายถึง
  การรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

  999+
  views