ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร น

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร น

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ

หมายถึง อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

นกกระปูด

หมายถึง คนที่ชอบเปิดเผยความลับ

นกต่อ

หมายถึง คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).

นกรู้

หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

นกสองหัว

หมายถึง คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน

นอกคอก

หมายถึง ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

นอกสังเวียน

หมายถึง นอกวงการ, นอกเวที, เช่น เขาก็ดีแต่เก่งนอกสังเวียน.

นอนหลับทับสิทธิ์

หมายถึง ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

นับสิบไม่ถ้วน

หมายถึง หลง เลอะเลือน

นั่งทับอุจจาระ

หมายถึง ตัวเองทำผิด แต่ปกปิดไว้

นั่งในหัวใจ

หมายถึง รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

นิยมนิยาย

หมายถึง ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.

นิ่งเป็นสิงโตหิน

หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ

น้ำขึ้นให้รีบตัก

หมายถึง เมื่อที่มีโอกาสก็รีบขว้าเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

หมายถึง แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม

น้ำค้างกลางหาว

หมายถึง บริสุทธิ์มาก ไม่แปดเปื้อนเจือปนใด ๆ

น้ำซึมบ่อทราย

หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.

น้ำซึมบ่อทราย

หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ

น้ำตาตกใน

หมายถึง เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม