ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ธ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ธ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ธุระไม่ใช่

หมายถึง ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเลยไม่ไปวุ่นวายกับกิจการงานของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้อง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม