สำนวนไทย - หมวด ธ

(หน้า 1/1)

  • ธุระไม่ใช่

    หมายถึง
    ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเลยไม่ไปวุ่นวายกับกิจการงานของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้อง

    999+
    views