ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ท

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ท

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ทนายหน้าหอ

หมายถึง หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย.

ทองแผ่นเดียวกัน

หมายถึง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน.

ทองไม่รู้ร้อน

หมายถึง การกระทำที่เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร

ทั้งขึ้นทั้งล่อง

หมายถึง มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทํานองไม่ดี).

ทางออก

หมายถึง ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา.

ทำนาบนหลังคน

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

ทำได้อย่างเป็ด

หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เป็นเลิศสักอย่าง

ทิ้งทวน

หมายถึง ทําอย่างไว้ฝีมือ, ทําจนสุดความสามารถ, ไม่ทําอีกต่อไป; ปล่อยฝีมือฝีปากเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเลิกไป; ฉวยโอกาสทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดอํานาจ.

ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย

หมายถึง การทิ้งทวน ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย

ทีใครทีมัน

หมายถึง โอกาสของใครก็เป็นของคนนั้น.

ที่เท่าแมวดิ้นตาย

หมายถึง ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย.

ทุบหม้อข้าว

หมายถึง ตัดอาชีพ, ทําลายหนทางทำมาหากิน.

ท่าดีทีเหลว

หมายถึง มีท่าทางดี แต่ทําอะไรไม่ได้เรื่อง.

ท้องยุ้งพุงกระสอบ

หมายถึง คนกินจุ. ที่กินจุผิดปรกติ.

ท้องแห้ง

หมายถึง ฝืดเคือง, อด.

ท้ายครัว

หมายถึง ทางภรรยา เช่น เข้าท้ายครัว หมายความว่า เข้าทางภรรยา.

เทครัว

หมายถึง ยกครอบครัวไป, ชายที่เอาแม่ ลูก พี่ และน้องเป็นภรรยาหมดทั้งบ้าน

เทน้ำเทท่า

หมายถึง คล่อง, รวดเร็ว, มักใช้ประกอบคำ ขาย เป็น ขายดีอย่างเทนํ้าเทท่า.

เทือกเถาเหล่ากอ

หมายถึง เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา.

แทงใจดำ

หมายถึง พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม