สำนวนไทย - หมวด ท

(หน้า 1/1)

 • ทนายหน้าหอ

  หมายถึง
  หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย.

  999+
  views

 • ทองแผ่นเดียวกัน

  หมายถึง
  เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน.

  999+
  views

 • ทองไม่รู้ร้อน

  หมายถึง
  การกระทำที่เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร

  999+
  views

 • ทั้งขึ้นทั้งล่อง

  หมายถึง
  มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทํานองไม่ดี).

  999+
  views

 • ทางออก

  หมายถึง
  ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา.

  999+
  views

 • ทำได้อย่างเป็ด

  หมายถึง
  ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เป็นเลิศสักอย่าง

  999+
  views

 • ทิ้งทวน

  หมายถึง
  ทําอย่างไว้ฝีมือ, ทําจนสุดความสามารถ, ไม่ทําอีกต่อไป; ปล่อยฝีมือฝีปากเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเลิกไป; ฉวยโอกาสทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดอํานาจ.

  999+
  views

 • ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย

  หมายถึง
  การทิ้งทวน ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย

  999+
  views

 • ทีใครทีมัน

  หมายถึง
  โอกาสของใครก็เป็นของคนนั้น.

  999+
  views

 • ที่เท่าแมวดิ้นตาย

  หมายถึง
  ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย.

  999+
  views

 • ทุบหม้อข้าว

  หมายถึง
  ตัดอาชีพ, ทําลายหนทางทำมาหากิน.

  999+
  views

 • ท่าดีทีเหลว

  หมายถึง
  มีท่าทางดี แต่ทําอะไรไม่ได้เรื่อง.

  999+
  views

 • ท้องยุ้งพุงกระสอบ

  หมายถึง
  คนกินจุ. ที่กินจุผิดปรกติ.

  999+
  views

 • ท้องแห้ง

  หมายถึง
  ฝืดเคือง, อด.

  999+
  views

 • ท้ายครัว

  หมายถึง
  ทางภรรยา เช่น เข้าท้ายครัว หมายความว่า เข้าทางภรรยา.

  999+
  views

 • เทครัว

  หมายถึง
  ยกครอบครัวไป, ชายที่เอาแม่ ลูก พี่ และน้องเป็นภรรยาหมดทั้งบ้าน

  999+
  views

 • เทน้ำเทท่า

  หมายถึง
  คล่อง, รวดเร็ว, มักใช้ประกอบคํา ขาย เป็น ขายดีอย่างเทนํ้าเทท่า.

  999+
  views

 • เทือกเถาเหล่ากอ

  หมายถึง
  เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา.

  999+
  views

 • แทงใจดำ

  หมายถึง
  พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง

  999+
  views

 • แทรกแผ่นดิน

  หมายถึง
  หลีกหนีไปให้พ้น ไม่อยากให้ใครพบหน้าเพราะอับอาย.

  999+
  views