สำนวนไทย - หมวด ด

(หน้า 1/1)

 • ดอกทอง

  หมายถึง
  หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า)

  999+
  views

 • ดอกพิกุลร่วง

  หมายถึง
  อาการนิ่งไม่พูด กลัวดอกพิกุลร่วง

  999+
  views

 • ดอกไม้ริมทาง

  หมายถึง
  ผู้หญิงใจง่ายที่ผู้ชายสามารถเกี้ยวพาราสีเอามาเชยชมได้ง่ายๆ ทำให้ไม่มีความสำคัญ

  999+
  views

 • ดาบสองคม

  หมายถึง
  การกระทำที่อาจเกิดผลดีและผลร้ายได้พอๆกัน เปรียบได้กับดาบ ถ้าดาบนั้นมีคมทั้งสองข้าง มันก็ดีใช้ฟันได้สะดวก ขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าดาบมีคมทั้งสองข้าง เมื่อเราใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่ง คมอีกข้างหนึ่ง ก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้

  999+
  views

 • ดาวล้อมเดือน

  หมายถึง
  คนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์

  999+
  views

 • ดินพอกหางหมู

  หมายถึง
  นิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานคั่งค้างสะสม ผัดวันประกันพรุ่ง เกียจคร้าน ไม่ยอมทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว จนในที่สุดการงานต่างก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากที่จะสะสางให้เสร็จได้โดยง่าย

  999+
  views

 • ดินไม่กลบหน้า

  หมายถึง
  ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

  999+
  views

 • ดีดลูกคิด

  หมายถึง
  คํานวณผลได้ผลเสียหรือกําไรขาดทุนอย่างละเอียด ทําตอบแทนให้สาสม

  999+
  views

 • ดีดลูกคิดรางแก้ว

  หมายถึง
  คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

  999+
  views

 • เดือนยังกะจับมด

  หมายถึง
  สว่างไสวเต็มที่ จ้าไปด้วยความสว่าง เหมือนเดือน(ดวงจันทร์) ที่ส่องสว่างเต็มที่จนสามารถมองเห็นหรือจับมดตัวเล็ก ๆ ในเวลากลางคืนได้

  999+
  views

 • เด็กอมมือ

  หมายถึง
  คนที่ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไม่มีประสบการณ์

  999+
  views

 • เด็กเมื่อวานซืน

  หมายถึง
  คนที่มีความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ แต่ชอบอวดรู้ คุยโม้โอ้อวด

  999+
  views

 • เด็ดดอกฟ้า

  หมายถึง
  ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก

  999+
  views

 • โดดร่ม

  หมายถึง
  หลบเลี่ยงงานหรือการเรียน

  999+
  views

 • ได้น้ำได้เนื้อ

  หมายถึง
  ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

  999+
  views

 • ได้หน้าลืมหลัง

  หมายถึง
  หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม

  999+
  views

 • ได้หน้าได้ตา

  หมายถึง
  ได้เกียรติ ได้ชื่อเสียง

  999+
  views