ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ด

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ด

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ดอกทอง

หมายถึง หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

ดอกพิกุลร่วง

หมายถึง อาการนิ่งไม่พูด กลัวดอกพิกุลร่วง

ดอกไม้ริมทาง

หมายถึง ผู้หญิงใจง่ายที่ผู้ชายสามารถเกี้ยวพาราสีเอามาเชยชมได้ง่ายๆ ทำให้ไม่มีความสำคัญ

ดาบสองคม

หมายถึง การกระทำที่อาจเกิดผลดีและผลร้ายได้พอๆกัน เปรียบได้กับดาบ ถ้าดาบนั้นมีคมทั้งสองข้าง มันก็ดีใช้ฟันได้สะดวก ขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าดาบมีคมทั้งสองข้าง เมื่อเราใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่ง คมอีกข้างหนึ่ง ก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้

ดาวล้อมเดือน

หมายถึง คนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์

ดินพอกหางหมู

หมายถึง นิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานคั่งค้างสะสม ผัดวันประกันพรุ่ง เกียจคร้าน ไม่ยอมทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว จนในที่สุดการงานต่างก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากที่จะสะสางให้เสร็จได้โดยง่าย

ดินไม่กลบหน้า

หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

ดีดลูกคิด

หมายถึง คำนวณผลได้ผลเสียหรือกําไรขาดทุนอย่างละเอียด ทําตอบแทนให้สาสม

ดีดลูกคิดรางแก้ว

หมายถึง คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

เดือนยังกะจับมด

หมายถึง สว่างไสวเต็มที่ จ้าไปด้วยความสว่าง เหมือนเดือน(ดวงจันทร์) ที่ส่องสว่างเต็มที่จนสามารถมองเห็นหรือจับมดตัวเล็ก ๆ ในเวลากลางคืนได้

เด็กอมมือ

หมายถึง คนที่ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไม่มีประสบการณ์

เด็กเมื่อวานซืน

หมายถึง คนที่มีความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ แต่ชอบอวดรู้ คุยโม้โอ้อวด

เด็ดดอกฟ้า

หมายถึง ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก

เด็ดดอกไม้ร่วมต้น

หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน

โดดร่ม

หมายถึง หลบเลี่ยงงานหรือการเรียน

ได้น้ำได้เนื้อ

หมายถึง ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

ได้หน้าลืมหลัง

หมายถึง หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม

ได้หน้าได้ตา

หมายถึง ได้เกียรติ ได้ชื่อเสียง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม