ค้นหา  สำนวนไทย

หมวด - สำนวนไทย - หน้า 1/1

 • ดอกทอง

  หมายถึง หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า)

 • ดอกพิกุลร่วง

  หมายถึง อาการนิ่งไม่พูด กลัวดอกพิกุลร่วง

 • ดอกไม้ริมทาง

  หมายถึง ผู้หญิงใจง่ายที่ผู้ชายสามารถเกี้ยวพาราสีเอามาเชยชมได้ง่ายๆ ทำให้ไม่มีความสำคัญ

 • ดาบสองคม

  หมายถึง การกระทำที่อาจเกิดผลดีและผลร้ายได้พอๆกัน เปรียบได้กับดาบ ถ้าดาบนั้นมีคมทั้งสองข้าง มันก็ดีใช้ฟันได้สะดวก ขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าดาบมีคมทั้งสองข้าง เมื่อเราใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่ง คมอีกข้างหนึ่ง ก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้

 • ดาวล้อมเดือน

  หมายถึง คนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์

 • ดินพอกหางหมู

  หมายถึง นิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานคั่งค้างสะสม ผัดวันประกันพรุ่ง เกียจคร้าน ไม่ยอมทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว จนในที่สุดการงานต่างก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากที่จะสะสางให้เสร็จได้โดยง่าย

 • ดินไม่กลบหน้า

  หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

 • ดีดลูกคิด

  หมายถึง คํานวณผลได้ผลเสียหรือกําไรขาดทุนอย่างละเอียด ทําตอบแทนให้สาสม

 • ดีดลูกคิดรางแก้ว

  หมายถึง คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

 • เดือนยังกะจับมด

  หมายถึง สว่างไสวเต็มที่ จ้าไปด้วยความสว่าง เหมือนเดือน(ดวงจันทร์) ที่ส่องสว่างเต็มที่จนสามารถมองเห็นหรือจับมดตัวเล็ก ๆ ในเวลากลางคืนได้

 • เด็กอมมือ

  หมายถึง คนที่ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไม่มีประสบการณ์

 • เด็กเมื่อวานซืน

  หมายถึง คนที่มีความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ แต่ชอบอวดรู้ คุยโม้โอ้อวด

 • เด็ดดอกฟ้า

  หมายถึง ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก

 • โดดร่ม

  หมายถึง หลบเลี่ยงงานหรือการเรียน

 • ได้น้ำได้เนื้อ

  หมายถึง ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

 • ได้หน้าลืมหลัง

  หมายถึง หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม

 • ได้หน้าได้ตา

  หมายถึง ได้เกียรติ ได้ชื่อเสียง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สำนวนไทย

 1. 1. กบในกะลาครอบ

 2. 2. กบเลือกนาย

 3. 3. กระต่ายขาเดียว

 4. 4. กระต่ายหมายจันทร์

 5. 5. กิ้งก่าได้ทอง

 6. 6. กินแกงร้อน

 7. 7. ไก่ได้พลอย

 8. 8. ขนมพอสมกับน้ำยา

 9. 9. ไข่ในหิน

 10. 10. ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

 11. 11. จมูกมด

 12. 12. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

 13. 13. ชี้โพรงให้กระรอก

 14. 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 15. 15. ดินพอกหางหมู

 16. 16. นิ่งเป็นสิงโตหิน

 17. 17. ไฟไหม้ฟาง

 18. 18. หนอนหนังสือ

 19. 19. หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

 20. 20. หวังน้ำบ่อหน้า