สำนวนไทย - หมวด จ

(หน้า 2/2)

 • ใจดีสู้เสือ

  หมายถึง
  การทำใจกล้า ควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ตรงหน้า เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตราย

  999+
  views

 • ใจหายใจคว่ำ

  หมายถึง
  ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

  999+
  views