สำนวนไทย - หมวด จ

(หน้า 1/2)

 • จมูกมด

  หมายถึง
  รู้ทันเหตุการณ์ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจมูกมด มักจะรู้เรื่องราวทุกอย่างในหมู่บ้านตลอดเวลา รู้อะไรไปหมด รู้ก่อนคนอื่นตลอด

  999+
  views

 • จมไม่ลง

  หมายถึง
  บุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

  999+
  views

 • จรกาหน้าหนู

  หมายถึง
  คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้

  999+
  views

 • จระเข้ขวางคลอง

  หมายถึง
  คนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก

  999+
  views

 • จองหองพองขน

  หมายถึง
  เย่อหยิ่ง อวดดี ทะนงตน หรือไม่รู้จักบุญคุณด้วยการแสดงอาการลบหลู่ผู้มีพระคุณ

  999+
  views

 • จับดำถลำแดง

  หมายถึง
  มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอย่างหนึ่งต้องการอีกอย่าง ทำเพื่อจะได้มันมามุ่งมั่นไปหามัน แต่กลับได้อีกอย่างนึงซะอย่างงั้น

  999+
  views

 • จับตัววางตาย

  หมายถึง
  กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะวางตัวบุคคลให้ทำงานชิ้นใดชิ้นนึงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ

  999+
  views

 • จับปลาสองมือ

  หมายถึง
  การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น

  999+
  views

 • จับปูใส่กระด้ง

  หมายถึง
  การที่คน ๆ หนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่ง ๆ หรือเป็นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง

  999+
  views

 • จับพลัดจับผลู

  หมายถึง
  บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ

  999+
  views

 • จับแพะชนแกะ

  หมายถึง
  การทำการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

  999+
  views

 • จับให้มั่นคั้นให้ตาย

  หมายถึง
  การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

  999+
  views

 • จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

  หมายถึง
  ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก

  999+
  views

 • จีนใหม่

  หมายถึง
  ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่

  999+
  views

 • จืดเหมือนไชยเชษฐ์

  หมายถึง
  ได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

  999+
  views

 • จุดไต้ตำตอ

  หมายถึง
  พูด/ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเอาเจ้าของเรื่องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างไม่รู้ตัว

  999+
  views

 • จูงช้างลอดรูเข็ม

  หมายถึง
  กระทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะทำไม่ได้เลย เหมือนอย่างเช่น จะจูงช้างรอดรูเข็มได้อย่างไร

  999+
  views

 • เจ้าชู้ประตูดิน

  หมายถึง
  ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

  999+
  views

 • เจ้าหน้าเจ้าตา

  หมายถึง
  คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ

  999+
  views

 • แจงสี่เบี้ย

  หมายถึง
  การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน

  999+
  views