ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร จ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร จ

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จมูกมด

หมายถึง รู้ทันเหตุการณ์ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจมูกมด มักจะรู้เรื่องราวทุกอย่างในหมู่บ้านตลอดเวลา รู้อะไรไปหมด รู้ก่อนคนอื่นตลอด

จมไม่ลง

หมายถึง บุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

จรกาหน้าหนู

หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้

จระเข้ขวางคลอง

หมายถึง คนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก

จองหองพองขน

หมายถึง เย่อหยิ่ง อวดดี ทะนงตน หรือไม่รู้จักบุญคุณด้วยการแสดงอาการลบหลู่ผู้มีพระคุณ

จับดำถลำแดง

หมายถึง มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอย่างหนึ่งต้องการอีกอย่าง ทำเพื่อจะได้มันมามุ่งมั่นไปหามัน แต่กลับได้อีกอย่างนึงซะอย่างงั้น

จับตัววางตาย

หมายถึง กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะวางตัวบุคคลให้ทำงานชิ้นใดชิ้นนึงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ

จับปลาสองมือ

หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น

จับปูใส่กระด้ง

หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่ง ๆ หรือเป็นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง

จับพลัดจับผลู

หมายถึง บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ

จับแพะชนแกะ

หมายถึง การทำการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

จับให้มั่นคั้นให้ตาย

หมายถึง การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

หมายถึง ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก

จีนใหม่

หมายถึง ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย

จืดเหมือนไชยเชษฐ์

หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

จุดไต้ตำตอ

หมายถึง พูด/ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเอาเจ้าของเรื่องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างไม่รู้ตัว

จูงช้างลอดรูเข็ม

หมายถึง กระทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะทำไม่ได้เลย เหมือนอย่างเช่น จะจูงช้างรอดรูเข็มได้อย่างไร

เจ้าชู้ประตูดิน

หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

เจ้าหน้าเจ้าตา

หมายถึง คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ

แจงสี่เบี้ย

หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม