ค้นหา  สำนวนไทย

หมวด - สำนวนไทย - หน้า 1/2

 • จมูกมด

  หมายถึง รู้ทันเหตุการณ์ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจมูกมด มักจะรู้เรื่องราวทุกอย่างในหมู่บ้านตลอดเวลา รู้อะไรไปหมด รู้ก่อนคนอื่นตลอด

 • จมไม่ลง

  หมายถึง บุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

 • จรกาหน้าหนู

  หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้

 • จระเข้ขวางคลอง

  หมายถึง คนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก

 • จองหองพองขน

  หมายถึง เย่อหยิ่ง อวดดี ทะนงตน หรือไม่รู้จักบุญคุณด้วยการแสดงอาการลบหลู่ผู้มีพระคุณ

 • จับดำถลำแดง

  หมายถึง มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอย่างหนึ่งต้องการอีกอย่าง ทำเพื่อจะได้มันมามุ่งมั่นไปหามัน แต่กลับได้อีกอย่างนึงซะอย่างงั้น

 • จับตัววางตาย

  หมายถึง กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะวางตัวบุคคลให้ทำงานชิ้นใดชิ้นนึงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ

 • จับปลาสองมือ

  หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น

 • จับปูใส่กระด้ง

  หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่ง ๆ หรือเป็นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง

 • จับพลัดจับผลู

  หมายถึง บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ

 • จับแพะชนแกะ

  หมายถึง การทำการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

 • จับให้มั่นคั้นให้ตาย

  หมายถึง การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

 • จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

  หมายถึง ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก

 • จีนใหม่

  หมายถึง ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่

 • จืดเหมือนไชยเชษฐ์

  หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

 • จุดไต้ตำตอ

  หมายถึง พูด/ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเอาเจ้าของเรื่องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างไม่รู้ตัว

 • จูงช้างลอดรูเข็ม

  หมายถึง กระทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะทำไม่ได้เลย เหมือนอย่างเช่น จะจูงช้างรอดรูเข็มได้อย่างไร

 • เจ้าชู้ประตูดิน

  หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

 • เจ้าหน้าเจ้าตา

  หมายถึง คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ

 • แจงสี่เบี้ย

  หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สำนวนไทย

 1. 1. กบในกะลาครอบ

 2. 2. กบเลือกนาย

 3. 3. กระต่ายขาเดียว

 4. 4. กระต่ายหมายจันทร์

 5. 5. กิ้งก่าได้ทอง

 6. 6. กินแกงร้อน

 7. 7. ไก่ได้พลอย

 8. 8. ขนมพอสมกับน้ำยา

 9. 9. ไข่ในหิน

 10. 10. ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

 11. 11. จมูกมด

 12. 12. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

 13. 13. ชี้โพรงให้กระรอก

 14. 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 15. 15. ดินพอกหางหมู

 16. 16. นิ่งเป็นสิงโตหิน

 17. 17. ไฟไหม้ฟาง

 18. 18. หนอนหนังสือ

 19. 19. หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

 20. 20. หวังน้ำบ่อหน้า