ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ง

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ง

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

งงเป็นไก่ตาแตก

หมายถึง งงมากจนทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไง

งอมพระราม

หมายถึง มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ ถูกกระทำอย่างหนักหน่วง เช่น เจ้าของโครงการคอนโดนี้วางแผนสร้างคอนโดที่ทันสมัยที่สุด หรูที่สุด ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากทำให้หมุนเงินไม่ทันสุดท้ายผู้รับเหมาแต่ละรายก็เลยงอมพระรามไปตาม ๆ กัน

งอมืองอตีน

หมายถึง คนที่เกียจคร้าน วัน ๆ ไม่ทำอะไร ไม่สนใจขวนขวายการทำงาน

งอมแงม

หมายถึง เลิกได้ยาก

งูกินหาง

หมายถึง พัวพันเกี่ยวโยงกันไปเป็นทอด ๆ จนหาที่สิ้นสุดไม่ได้

งูจงอางหวงไข่

หมายถึง รักหวง ปกป้องลูกของตัวเองถึงที่สุด ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้ง่าย ๆ

งูถูกตีขนดหาง

หมายถึง ถูกทำในจุดสำคัญทำให้รู้สึกเจ็บปวด และแค้นเคืองมาก

งูๆปลาๆ

หมายถึง รู้นิด ๆ หน่อย ๆ

ง่วงเหงาหาวนอน

หมายถึง มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก เหมือนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่

ง่อยเปลี้ยเสียขา

หมายถึง มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ

เงยหน้าอ้าปาก

หมายถึง การมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อน มีฐานะที่พอทัดเทียมกับเพื่อนได้

เงาตามตัว

หมายถึง ไปด้วยกันเสมอ

เงียบเป็นเป่าสาก

หมายถึง ลักษณะที่เงียบสนิท หรือสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดอะไร ไม่มีเสียงอะไร

เงื้อง่าราคาแพง

หมายถึง การกระทำที่รีรอ ดูเหมือนจะทำแต่ไม่ทำซักที

โง่เง้าเต่าตุ่น

หมายถึง คนที่โง่มาก ๆ

โง่แกมหยิ่ง

หมายถึง โง่แล้วยังอวดฉลาด อวดดีทั้ง ๆ ที่โง่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม