สำนวนไทย - หมวด ฆ

(หน้า 1/1)

 • ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

  หมายถึง
  การทำงานใหญ่ อย่าตระหนี่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้นอาจเสียการใหญ่ได้

  999+
  views

 • ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

  หมายถึง
  ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด)

  999+
  views

 • ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

  หมายถึง
  ผู้ที่มีคุณความดีในตัวนั้นถ้าไม่มีใครยกย่องชมเชยก็จะไม่มีใครเห็นความดีนั้น

  999+
  views

 • ฆ้องปากแตก

  หมายถึง
  คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของผู้อื่นไปโพนทะนา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

  999+
  views