ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวด ความขยันหมั่นเพียร

สำนวนไทย หมวด ความขยันหมั่นเพียร

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ตัวเป็นเกลียว

หมายถึง อาการที่ขยันขันแข็ง มุ่งมั้นทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน

ตีนถีบปากกัด

หมายถึง มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ใช้ความพยายามในการต่อสู้ดำเนินชีวิต

พร้าขัดหลังเล่มเดียว

หมายถึง คนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้

หนักเอาเบาสู้

หมายถึง ขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงาน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม